Სერტიფიკატი

გამძლეობის კლასი 1 და გამოიყენეთ კლასი 4

Durability Class 1 and Use Class 41
Durability Class 1 and Use Class 42

რეაქცია ცეცხლზე (გასეირნება)

Reaction to Fire(decking)1
Reaction to Fire(decking)2

მოცურების წინააღმდეგობა

Slip-resistance1
Slip-resistance2

FSC

რეაქცია ცეცხლზე (კედელი)

ფორმალდეჰიდის ემისია

FSC
Reaction to Fire(wall)
Formaldehyde Emission